Đề thi và đáp án kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022-2023 - VietElite

TIN TỨC

Kênh tổng hợp tin tức nhanh chóng và hữu ích về các hoạt động giáo dục đang diễn ra trong và ngoài VietElie, giúp VietElite định hướng, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục hiệu quả, đồng thời giúp phụ huynh, học sinh nắm bắt tình hình và đưa ra dự định phù hợp.

Đề thi và đáp án kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022-2023

Đề thi và đáp án thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2022-2023.

ôn thi vào lớp 10 Hà Nội - đề thi và đáp án kì thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2022
Môn Ngữ Văn
đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn kì thi tuyển sinh năm 2022
đáp án đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn kì thi tuyển sinh năm 2022
Môn Toán
đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2022
đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2022 - 1
đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2022 - 2
đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2022 - 3
Môn Tiếng Anh
đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2022 - 1
đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2022 - 2
đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2022 - 3
đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2022 - 4
đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2022

Tin liên quan