Tại sao nên học ở VietElite

Nhiều lớp có kết quả 100% học sinh đỗ chuyên như lớp Sinh chuyên (mã SiC9), lớp Anh chuyên (mã AC9.1), lớp Toán chuyên (TC9.1, TC9.2) v.v…

Bên cạnh đó, số lượng học sinh đỗ tuyển thẳng, đỗ học bổng của các trường THPT Chuyên Sư phạm v.v… chiếm 37% số học sinh đỗ chuyên.

Năm học nào VietElite cũng có các thủ khoa khối chuyên của các trường chuyên tại Hà Nội.

Bạn đã sẵn sàng gia nhập cộng đồng học sinh tài năng với quyết tâm cao và không ngừng nỗ lực, rèn luyện tại VietElite chưa?

Những câu hỏi thường gặp