Thông báo tổ chức kiểm tra trực tuyến tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Ngoại ngữ năm học 2021-2022

Trường THCS Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc tổ chức kì kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

*** Nguyên tắc tuyển sinh

  • Tổ chức tuyển sinh trực tuyến theo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh;
  • Đảm bảo chất lượng đầu vào và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học.

*** Kế hoạch tuyển sinh

  • Đối tượng dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm 2021.
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 học sinh chia làm 4 lớp (mỗi lớp có 25 học sinh).

*** Tổ chức tuyển sinh.

A – Kiểm tra đánh giá năng lực
– Bài kiểm tra: thí sinh thực hiện bài kiểm tra Đánh giá năng lực, gồm 3 phần: (1) Đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên và Toán; (2) Đánh giá năng lực Khoa học xã hội và Tiếng Việt ; (3) Đánh giá năng lực Tiếng Anh.
– Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao.

B – Hình thức kiểm tra

+ Vòng 1 (dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi): Kiểm tra trắc nghiệm khách quan đánh giá năng lực gồm 3 phần: KHTN và Toán; KHXH và Tiếng Việt; Tiếng Anh.
+ Vòng 2 (dành cho 400 thí sinh có kết quả cao nhất của vòng 1): Kiểm tra tự luận đánh giá năng lực gồm 3 phần: KHTN và Toán; KHXH và Tiếng Việt; Tiếng Anh.

C – Nền tảng kiểm tra trực tuyến

+ Nhà trường sẽ cung cấp tài khoản và mật khẩu để làm bài kiểm tra cho phụ huynh và thí sinh. Vào ngày kiểm tra, thí sinh sử dụng ứng dụng kiểm tra trực tuyến trên hệ thống do Nhà trường thông báo để vào phòng kiểm tra và làm bài.
+ Phụ huynh cần chuẩn bị không gian làm bài yên tĩnh và đầy đủ các thiết bị được yêu cầu, đảm bảo tính trung thực và nghiêm túc trong quá trình hỗ trợ giám sát thí sinh làm bài.
Cấu trúc đề: theo Thông báo số 66/TB-THCSNN ngày 06/08/2021 của Hiệu trưởng Trường THCS Ngoại ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN về việc ban hành cấu trúc đề kiểm tra trực tuyến đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ năm học 2021- 2022.

D – Cách tính điểm.

+ Vòng 1: Tổng điểm là 50 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.
+ Vòng 2: Điểm của mỗi phần trong bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0.25.
Điểm xét tuyển (ĐXT) vào trường là tổng điểm các phần trong bài kiểm tra Vòng 2, riêng phần kiểm tra Đánh giá năng lực (ĐGNL) Tiếng Anh được tính hệ số 2.

LỊCH KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

Xem cấu trúc đề: TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ THI THỬ