TIN TỨC

Kênh tổng hợp tin tức nhanh chóng và hữu ích về các hoạt động giáo dục đang diễn ra trong và ngoài VietElie, giúp VietElite định hướng, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục hiệu quả, đồng thời giúp phụ huynh, học sinh nắm bắt tình hình và đưa ra dự định phù hợp.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin về việc trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ phòng chống dịch Covid -19

Sở GD & ĐT thành phố Hà Nội vừa có tờ trình về việc cho học sinh trở lại trường học sau tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid – 19.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kính trình lên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét đồng ý, cho học sinh, học viên các cấp học, các bậc mần non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng học trở lại từ ngày 10/7/2021 – 24/7/2021 để hoàn thành các nhiệm vụ công tác của năm học 2020 – 2021 phải tạm dừng để chống dịch Covid – 19.

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học