Một số lưu ý về tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội - Trung tâm BDVH VietElite - Hệ thống giáo dục VietElite Education

TIN TỨC

Kênh tổng hợp tin tức nhanh chóng và hữu ích về các hoạt động giáo dục đang diễn ra trong và ngoài VietElie, giúp VietElite định hướng, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục hiệu quả, đồng thời giúp phụ huynh, học sinh nắm bắt tình hình và đưa ra dự định phù hợp.

Một số lưu ý về tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 – 2022 tại Hà Nội

Để chuẩn bị cho việc đăng ký tyển sinh trực tuyến cho học sinh cuối cấp  vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 – 2022. Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội sẽ mở thử nghiệm trong thời gian tới. Nhà trường đã cung cấp thông tin tài khoản của học sinh, phụ huynh có thể sử dụng để thử nghiệm (lưu ý đây chỉ là thử nghiệm, không phải là kết quả tuyển sinh chính thức) đăng ký tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Nguồn: Hà Nội mới

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học