Cập nhật lịch thi vào 6 của các trường THCS Chất lượng cao tại TP Hà Nội

CẬP NHẬT LỊCH THI VÀO 6 CỦA CÁC TRƯỜNG THCS CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TP HÀ NỘI Sau khi có công bố khung thời gian tuyển sinh lớp 6 năm học 2020- 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thì đồng thời các trường THCS Chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội cũng đã công bố phương thức và chỉ tiêu tuyển...