TIN TỨC

Kênh tổng hợp tin tức nhanh chóng và hữu ích về các hoạt động giáo dục đang diễn ra trong và ngoài VietElie, giúp VietElite định hướng, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục hiệu quả, đồng thời giúp phụ huynh, học sinh nắm bắt tình hình và đưa ra dự định phù hợp.

[CHÍNH THỨC] – ĐỀ MINH HỌA 2024 CỦA BỘ GIÁO DỤC

[CHÍNH THỨC] - ĐỀ MINH HỌA 2024 CỦA BỘ GIÁO DỤC

1. Đề Minh Họa môn Toán 2024: https://bom.so/ReHPFj
2. Đề Minh Họa môn Lý 2024: https://bom.so/S1jsGZ
3. Đề Minh Họa môn Hóa 2024: https://bom.so/8Ov0Rr
4. Đề Minh Họa môn Sinh 2024: https://bom.so/JxFvi3
5. Đề Minh Họa môn Văn 2024: https://bom.so/c6eJlo
6. Đề Minh Họa môn Sử 2024: https://bom.so/ROViPi
7. Đề Minh Họa môn Địa 2024: https://bom.so/ENTOVv
8. Đề Minh Họa môn GDCD 2024: https://bom.so/JoCLhg
9. Đề Minh Họa môn Tiếng Anh 2024: https://bom.so/1rdDJa
10. Đề Minh Họa môn Tiếng Nga 2024: https://bom.so/2NI3Tx
11. Đề Minh Họa môn Tiếng Pháp 2024: https://bom.so/IZ7bNJ
12. Đề Minh Họa môn Tiếng Đức 2024: https://bom.so/ojSy83
13. Đề Minh Họa môn Tiếng Trung 2024: https://bom.so/iMidmv
14. Đề Minh Họa môn Tiếng Nhật 2024: https://bom.so/XuTZsH
15. Đề Minh Họa môn Tiếng Hàn 2024: https://bom.so/gLxQ7K

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học