TIN TỨC

Kênh tổng hợp tin tức nhanh chóng và hữu ích về các hoạt động giáo dục đang diễn ra trong và ngoài VietElie, giúp VietElite định hướng, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục hiệu quả, đồng thời giúp phụ huynh, học sinh nắm bắt tình hình và đưa ra dự định phù hợp.

Nội quy lao động

Ngày …/…/2021, Tổng giám đốc đã phê duyệt và ban hành nội quy lao động mới áp dụng đối với toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại VEE.

Chi tiết file đính kèm

1. NOI QUY LAO DONG VEE_sửa_ver4

 

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học