TIN TỨC

Kênh tổng hợp tin tức nhanh chóng và hữu ích về các hoạt động giáo dục đang diễn ra trong và ngoài VietElie, giúp VietElite định hướng, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục hiệu quả, đồng thời giúp phụ huynh, học sinh nắm bắt tình hình và đưa ra dự định phù hợp.

NGUYỄN LÊ ĐỨC ANH – NGUYỄN XUÂN VINH

Nguyễn Lê Đức Anh- Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG kỳ thi MYTS (Mathematical Young Talent Search)

Nguyễn Xuân Vinh- Đạt HUY CHƯƠNG ĐỒNG kỳ thi MYTS (Mathematical Young Talent Search)

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học