Khung chương trình Toán nâng cao 5 năm học 2021 – 2022

Ở lớp 5, kiến thức các em học sinh tiếp thu cũng sẽ nhanh hơn, do khả năng nhận thức của em các em đã hình thành từ các lớp trước. Tuy nhiên đối với kiến thức lớp 5 các em sẽ gặp khó khăn về chương trình học, phương pháp học và các dạng bài toán của lớp 5. Viet Eltie có khung chương trình toán nâng cao lớp 5 với đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Đa dạng các bài toán để các em học tập và ôn luyện.

Khung chương trình Toán nâng cao 5

Từ khung chương trình đã có sẵn các em học sinh Viet Elite sẽ dễ dàng hệ thống được chương trình và kiến thức. Giúp các em nhanh hiểu bài, hiểu các dạng bài tập và phục vụ các kỳ thi cũng như thi vượt cấp của các em
Chúc các em thành công!

ĐĂNG KÝ THI THỬ