NGUYỄN CHIẾN THẮNG

Đỗ 3 trường THPT Chuyên trên địa bàn Hà Nội ( THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT Chuyên Khoa học tự nhiên và THPT Chuyên Sư phạm.)

NGUYỄN LÊ ĐỨC ANH – NGUYỄN XUÂN VINH

Nguyễn Lê Đức Anh- Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG kỳ thi MYTS (Mathematical Young Talent Search) Nguyễn Xuân Vinh- Đạt HUY CHƯƠNG ĐỒNG kỳ thi MYTS (Mathematical Young Talent Search)

ĐỖ BÁCH KHOA

Đỗ 3 trường chuyên trên địa bàn Hà Nội ( Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội)

CAO THÚY AN

Đồng giải nhất môn Toán và môn Khoa học của Quận Cầu Giấy

Bùi Hà Linh

Đồng thủ khoa thi vào 10 Hà Nội – ĐỖ 5 TRƯỜNG CHUYÊN LIÊN TIẾP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI. Huy chương Đồng MYTS (Mathematical Young Talent Search)- Huy chương Bạc SMO (Singapore Mathematics Olympia) của Viện Toán Học Việt Nam Giải Nhì AIMO (Australian Intermediate Mathematics Olympiad – AIMO) được tổ chức bởi Quỹ […]

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học