Bùi Hà Linh - Trung tâm BDVH VietElite - Hệ thống giáo dục VietElite Education

TIN TỨC

Kênh tổng hợp tin tức nhanh chóng và hữu ích về các hoạt động giáo dục đang diễn ra trong và ngoài VietElie, giúp VietElite định hướng, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục hiệu quả, đồng thời giúp phụ huynh, học sinh nắm bắt tình hình và đưa ra dự định phù hợp.

Bùi Hà Linh

Đồng thủ khoa thi vào 10 Hà Nội – ĐỖ 5 TRƯỜNG CHUYÊN LIÊN TIẾP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI.

Huy chương Đồng MYTS (Mathematical Young Talent Search)- Huy chương Bạc SMO (Singapore Mathematics Olympia) của Viện Toán Học Việt Nam

Giải Nhì AIMO (Australian Intermediate Mathematics Olympiad – AIMO) được tổ chức bởi Quỹ Ủy thác Toán học Úc -Australian Mathematics Trust – AMT.)

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học