Cô Lê Thị Thanh Huyền

cô lê thị thanh huyền

Cô Lê Thị Thanh Huyền

Bộ môn: Ngữ văn

KINH NGHIỆM

Cô Lê Thị Thanh Huyền đã tốt nghiệp Thạc sỹ Văn học tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Với 10 năm kinh nghiệm, cô đã bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh đỗ đạt cao và thành đạt.

QUAN ĐIỂM DẠY HỌC

Logic đưa bạn đi từ A tới B. Trí tưởng tượng dẫn bạn đến mọi nơi.

PHONG CÁCH DẠY HỌC

“Tất cả các phương pháp dạy học hiệu quả đều có chỗ đứng.”

Bộ môn: Ngữ văn
Thông tin khác:

Thạc sĩ Ngữ văn trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

 

ĐĂNG KÝ THI THỬ