Cô Bùi Thị Tuyết

Bùi Thị Tuyết

Cô Bùi Thị Tuyết

Bộ môn: Toán học

KINH NGHIỆM

Hơn 10 năm là Giáo viên chủ nhiệm các lớp chuyên Sinh, chuyên Hóa, Chất lượng cao.

Có nhiều năm ôn luyện cho học sinh thi 9 vào 10

QUAN ĐIỂM DẠY HỌC

PHONG CÁCH DẠY HỌC

Bộ môn: Toán học

ĐĂNG KÝ THI THỬ