Cô Bùi Thị Tuyết - Trung tâm BDVH VietElite - Hệ thống giáo dục VietElite Education
Bùi Thị Tuyết

Cô Bùi Thị Tuyết

Giáo viên môn: Toán học
Giới thiệu
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Hơn 10 năm là Giáo viên chủ nhiệm các lớp chuyên Sinh, chuyên Hóa, Chất lượng cao. Có nhiều năm ôn luyện cho học sinh thi 9 vào 10
Miêu tả/ Quote
Đáp án sẽ giải quyết được một vấn đề, phương pháp sẽ giải quyết được mười vấn đề và nguyên lí sẽ giải quyết được một trăm vấn đề.
Tiểu sử giáo viên
Thông tin khác:

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học