Lớp cấp tốc luyện thi vào 6, luyện thi vào 10

TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHÒNG THI

SĨ SỐ LỚP

<20

Học sinh

Mục tiêu của khóa học Lớp cấp tốc

Nhằm mục đích giúp các em hoc sinh hệ thống, tổng kết các kiến thức trọng tâm của chương trình, đồng thời phát triển các năng lực cũng như các kĩ năng làm bài, từ đó đạt được mục tiêu thi tuyển đã đặt ra.

khóa học lớp cấp tốc vào lớp 6 CLC

LỢI ÍCH THAM GIA KHÓA HỌC

LỢI ÍCH THAM GIA KHÓA HỌC

hình ảnh lớp học

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học