Tuyển sinh KHỐI 8

 • Chỉ tiêu: 20 học sinh/ lớp
 • Tuyển sinh: tháng 5/2021
 • Khai giảng: 01/05/2021
 • Toán
 • Ngữ Văn
 • Tiếng Anh
 • Vật Lý
 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán điều kiệnTrần Duy HưngT8.1Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Thị Diệp Linh
Nguyễn Việt Hà
Toán nâng caoTrần Duy HưngTNC8.1Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Bùi Thị Tuyết
Đào Hoa Mai
Toán nâng caoTrần Duy HưngTNC8.3Thứ 4
16:00 - 17:30
17:30 - 19:00
Nguyễn Đắc Thắng
Vũ Mạnh Hùng
Toán nâng caoTrần Duy HưngTNC8.5Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Phạm Thị Hiên
Nguyễn Phương Anh
Toán chuyênTrần Duy HưngTC8.0Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Quyết Thắng
Toán chuyênTrần Duy HưngTC8.1Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Đắc Thắng
Toán chuyênTrần Duy HưngTC8.3Thứ 7
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Đắc Thắng
Toán chuyênTrần Duy HưngTC8.5Thứ 6
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Quyết Thắng
------
Toán nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC8.2Thứ 7
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Thị Hồng
Vũ Mạnh Hùng
Toán nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC8.4Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Thị Hồng
Toán chuyênPhạm Tuấn TàiTC8.2Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Thị Hồng
Toán chuyênPhạm Tuấn TàiTC8.4Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Tuấn Anh

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán điều kiệnTrần Duy HưngT8.1Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Thị Diệp Linh
Nguyễn Việt Hà
Toán nâng caoTrần Duy HưngTNC8.1Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Bùi Thị Tuyết
Đào Hoa Mai
Toán nâng caoTrần Duy HưngTNC8.3Thứ 4
16:00 - 17:30
17:30 - 19:00
Nguyễn Đắc Thắng
Vũ Mạnh Hùng
Toán nâng caoTrần Duy HưngTNC8.5Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Phạm Thị Hiên
Nguyễn Phương Anh
Toán chuyênTrần Duy HưngTC8.0Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Quyết Thắng
Toán chuyênTrần Duy HưngTC8.1Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Đắc Thắng
Toán chuyênTrần Duy HưngTC8.3Thứ 7
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Đắc Thắng
Toán chuyênTrần Duy HưngTC8.5Thứ 6
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Quyết Thắng
------
Toán nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC8.2Thứ 7
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Thị Hồng
Vũ Mạnh Hùng
Toán nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC8.4Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Thị Hồng
Toán chuyênPhạm Tuấn TàiTC8.2Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Thị Hồng
Toán chuyênPhạm Tuấn TàiTC8.4Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Tuấn Anh

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Văn điều kiệnTrần Duy HưngV8.1Chủ nhật18:00 - 20:00Cao Hải Yến
Văn điều kiệnTrần Duy HưngV8.3Thứ 518:00 - 20:00Phạm Ngọc Lan
Văn điều kiệnPhạm Tuấn TàiV8.2Thứ 318:00 - 20:00Đỗ Thạch Thảo

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Văn điều kiệnTrần Duy HưngV8.1Chủ nhật18:00 - 20:00Cao Hải Yến
Văn điều kiệnTrần Duy HưngV8.3Thứ 518:00 - 20:00Phạm Ngọc Lan
Văn điều kiệnPhạm Tuấn TàiV8.2Thứ 318:00 - 20:00Đỗ Thạch Thảo

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh Điều kiệnTrần Duy HưngA8.1Thứ 714:00 - 16:00
Trần Thị Phương Lan
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC8.1Thứ 714:00 - 17:00Nguyễn Hà Sâm
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC8.3Thứ 218:00 - 21:00Trịnh Lê Hoa

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh Điều kiệnTrần Duy HưngA8.1Thứ 714:00 - 16:00
Trần Thị Phương Lan
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC8.1Thứ 714:00 - 17:00Nguyễn Hà Sâm
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC8.3Thứ 218:00 - 21:00Trịnh Lê Hoa

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Lý chuyênTrần Duy HưngLC8.1Thứ 618:00 - 20:00Phạm Thị Phương
Lý chuyênTrần Duy HưngLC8.3Thứ 218:00 - 20:00Nguyễn Tiến Đức
------
Lý điều kiệnPhạm Tuấn TàiL8.2Chủ nhật18:00 - 19:30Nguyễn Tiến Đức
Lý chuyênTrần Duy HưngLC8.2Chủ nhật17:00 - 19:00Đào Xuân Dương

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Lý chuyênTrần Duy HưngLC8.1Thứ 618:00 - 20:00Phạm Thị Phương
Lý chuyênTrần Duy HưngLC8.3Thứ 218:00 - 20:00Nguyễn Tiến Đức
------
Lý điều kiệnPhạm Tuấn TàiL8.2Chủ nhật18:00 - 19:30Nguyễn Tiến Đức
Lý chuyênTrần Duy HưngLC8.2Chủ nhật17:00 - 19:00Đào Xuân Dương