Tuyển sinh KHỐI 5

 • Chỉ tiêu: 20 học sinh/ lớp
 • Tuyển sinh: tháng 5/2021
 • Khai giảng: 01/05/2021
 • Toán
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán Nâng caoTrung YênTNC5.1Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Hoàng Thị Thủy
Trần Tân Minh
Toán ChuyênTrung YênTC5.1Chủ nhật
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Đắc Thắng
Toán ChuyênTrung YênTC5.3Chủ nhật
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Nguyễn Hồng Phương
Nguyễn Thị Huyền
Toán ChuyênTrung YênTC5.5Chủ nhật
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Nguyễn Đắc Thắng
Đào Hoa Mai
Toán ChuyênTrung YênTC5.7Thứ 7
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Nguyễn Hồng Phương
Phan Thị Thúy Hằng
Toán ChuyênTrung YênTC5.9Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Hoàng Thị Thủy
Toán CambridgeTrung YênTCAM5.1Thứ 618:00 - 20:30Nguyễn Việt Hà
------
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC5.2Chủ nhật
8:00 - 9:30
9:30 - 11:00
Nguyễn Hồng Phương
Nguyễn Thị Huyền
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC5.4Thứ 4Thứ 6
19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Thị Huyền

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán Nâng caoTrung YênTNC5.1Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Hoàng Thị Thủy
Trần Tân Minh
Toán ChuyênTrung YênTC5.1Chủ nhật
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Đắc Thắng
Toán ChuyênTrung YênTC5.3Chủ nhật
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Nguyễn Hồng Phương
Nguyễn Thị Huyền
Toán ChuyênTrung YênTC5.5Chủ nhật
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Nguyễn Đắc Thắng
Đào Hoa Mai
Toán ChuyênTrung YênTC5.7Thứ 7
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Nguyễn Hồng Phương
Phan Thị Thúy Hằng
Toán ChuyênTrung YênTC5.9Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Hoàng Thị Thủy
Toán CambridgeTrung YênTCAM5.1Thứ 618:00 - 20:30Nguyễn Việt Hà
------
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC5.2Chủ nhật
8:00 - 9:30
9:30 - 11:00
Nguyễn Hồng Phương
Nguyễn Thị Huyền
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC5.4Thứ 4Thứ 6
19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Thị Huyền

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Văn ChuyênTrung YênVC5.1Thứ 418:00 - 21:00Ngô Minh Trực

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Văn ChuyênTrung YênVC5.1Thứ 418:00 - 21:00Ngô Minh Trực

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh Điều kiệnTrung YênA5.1Thứ 318:00 - 19:30
Phạm Thanh Thanh
Anh ChuyênTrung YênAC5.1Thứ 318:00 - 20:30Lê Thu Thủy
Anh ChuyênTrung YênAC5.3Thứ 618:30 - 21:00
Nguyễn Phương Liên
Anh CambridgeTrung YênACam5.1Thứ 710:00 - 11:30
Nguyễn Hương Quỳnh Hoa
------
Anh Điều kiệnPhạm Tuấn TàiA5.2Thứ 715:30 - 17:00
Nguyễn Phương Nhung
Anh ChuyênPhạm Tuấn TàiAC5.2Thứ 318:00 - 20:00
Nguyễn Phương Liên
Anh ChuyênPhạm Tuấn TàiAC5.4Thứ 715:00 - 17:00Lê Thu Thủy

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh Điều kiệnTrung YênA5.1Thứ 318:00 - 19:30
Phạm Thanh Thanh
Anh ChuyênTrung YênAC5.1Thứ 318:00 - 20:30Lê Thu Thủy
Anh ChuyênTrung YênAC5.3Thứ 618:30 - 21:00
Nguyễn Phương Liên
Anh CambridgeTrung YênACam5.1Thứ 710:00 - 11:30
Nguyễn Hương Quỳnh Hoa
------
Anh Điều kiệnPhạm Tuấn TàiA5.2Thứ 715:30 - 17:00
Nguyễn Phương Nhung
Anh ChuyênPhạm Tuấn TàiAC5.2Thứ 318:00 - 20:00
Nguyễn Phương Liên
Anh ChuyênPhạm Tuấn TàiAC5.4Thứ 715:00 - 17:00Lê Thu Thủy