Previous
Next

Để biết thông tin chi tiết về lịch học và lộ trình mỗi lớp quý Phụ Huynh và Học sinh liên hệ trực tiếp qua:

ĐĂNG KÝ VÀ HẸN LỊCH KIỂM TRA

Qua các bài kiểm tra đầu vào được chọn lọc bởi các thầy cô đến từ những trường chuyên trên địa bàn Hà Nội, các em học sinh sẽ có cơ hội phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu và rà soát lại những lỗ hổng kiến thức.

Các bài kiểm tra sẽ được các thầy cô, đội ngũ trợ giảng chấm và đưa ra những nhận xét khách quan nhất, từ đó chọn lựa được lớp học và môi trường học phù hợp với học sinh

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học