THỐNG KÊ THÍ SINH THEO NGÀNH THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2019

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố thống kê thí sinh theo ngành thi trong kỳ thi năm 2019:

THỐNG KÊ THÍ SINH THEO NGÀNH THI,KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2019
STT Mã Ngành Tên Ngành Số thí sinh
1 701 Tiếng Anh 459
2 702 Tiếng Nga 29
3 703 Tiếng Pháp 120
4 704 Tiếng Trung 130
5 705 Tiếng Đức 102
6 706 Tiếng Nhật 144
7 707 Tiếng Hàn Quốc 86
Tổng: 1.070

Nguồn: THPT Chuyên Ngoại Ngữ.