Hà Nội: Lưu ý khi thi tuyển chương trình đào tạo song bằng tú tài lớp 10

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Năm học 2019 - 2020 là năm thứ 3 Hà Nội triển khai tuyển sinh chương trình đào tạo song bằng tú tài, 100 chỉ tiêu sẽ được xét điểm từ trên xuống sau 3 vòng thi. Năm học 2019 - 2020, Hà Nội tuyển 100 chỉ tiêu vào...

Hà Nội: Bắt đầu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Học sinh sẽ phải đăng ký thông tin trên phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 và nộp cho nhà trường trước ngày 3/5/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phát hành Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10THPT...