QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ HỌC SINH TẠI VIETELITE

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ HỌC SINH TẠI VIETELITE (Về việc cấp phát, quản lý và sử dụng thẻ học sinh)

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ HỌC SINH TẠI VIETELITE
Quy định chung về thẻ học sinh tại VietElite
Đối tượng được cấp thẻ tại VietElite

1. Đối tượng được cấp thẻ

Học sinh đang sinh hoạt tại các Câu lạc bộ của Trung Tâm VietElite (sau đây gọi tắt là VietElite).

Mỗi học sinh được cấp được cấp duy nhất một thẻ học sinh.

Mục đích của thẻ học sinh tại VietElite

2. Mục đích

Việc cấp và sử dụng thẻ học sinh nhằm mục đích:

- Đảm bảo cho việc quản lý học sinh của VietElite.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện của học sinh.

- Góp phần xây dựng môi trường đào tạo văn minh.

Sử dụng thẻ học sinh tại VietElite

3. Sử dụng thẻ

Thẻ học sinh được sử dụng trong phạm vi Trường như sau:

- Học sinh phải mang theo THẺ HỌC SINH khi tham gia sinh hoạt tại các Câu lạc bộ của trung tâm và phải xuất trình thẻ học sinh, khi được người có trách nhiệm kiểm tra yêu cầu.

- Khuyến khích học sinh đeo thẻ khi vào lớp học và các hoạt động do VietElite tổ chức.

Giá trị sử dụng thẻ học sinh tại VietElite

4. Giá trị sử dụng

Thẻ học sinh chỉ có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi theo tháng/kỳ học trên mặt sau của thẻ.

Hình thức thẻ học sinh

5. Hình thức thẻ

Hình thức và nội dung ghi trên thẻ học sinh do VietElite quy định như mẫu kèm theo.

Cấp phát và sử dụng thẻ học sinh
Cấp thẻ học sinh lần đầu

1. Cấp thẻ học sinh lần đầu

Mọi học sinh tham gia học tập tại VietElite, sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học sẽ được cấp miễn phí lần đầu thẻ học sinh để dùng trong cả kỳ học (theo từng môn học đăng ký được ghi rõ trên thẻ học sinh)

Cấp lại thẻ học sinh

2. Cấp lại thẻ học sinh

Học sinh khi bị mất thẻ hoặc đổi thẻ phải làm đơn xin cấp lại thẻ (mẫu 01 ... .)

Phụ huynh - học sinh nộp lệ phí làm lại thẻ tại quầy lễ tân (từng cơ sở).

Phòng kế toán làm và cấp lại thẻ trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn xin cấp lại thẻ có xác nhận đã nộp lệ phí.

Lệ phí cấp lại thẻ

3. Lệ phí cấp lại thẻ

- Trường hợp cấp lại thẻ do thông tin trên thẻ bị in sai, hỏng (lỗi in ấn), học sinh được miễn lệ phí cấp lại thẻ.

- Trường hợp làm lại thẻ do lỗi của người dùng (Không bảo quản, sử dụng không đúng cách, làm mất,...) học sinh phải nộp lệ phí cấp lại thẻ theo quy định của VietElite (tạm thu 20000 đồng/lần).

Thu hồi thẻ học sinh

4. Thu hồi thẻ học sinh

Học sinh phải nộp lại thẻ học sinh cho Bộ phận Quản lý lớp học vào buổi học cuối cùng của kỳ học và chuyển sang kỳ học mới.

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học