Tuyển sinh hỌC SINH Trung học cơ sở

 • Chỉ tiêu: 20 học sinh/ lớp
 • Tuyển sinh: tháng 8/2020
 • Khai giảng: 00/00/2020
 • Toán
 • Ngữ Văn
 • Tiếng Anh
 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán nâng caoĐỗ QuangTNC6.3Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đoàn Thị Lan Hương
Phạm Thị Hiên
Toán nâng caoĐỗ QuangTNC6.5Chủ nhật
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Bùi Thị Tuyết
Toán nâng caoĐỗ QuangTNC6.7Thứ Hai15:30 - 17:30
Nguyễn Quyết Thắng
Toán ChuyênĐỗ QuangTC6.0Chủ nhật
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Xuân Thọ
Toán ChuyênĐỗ QuangTC6.1Chủ nhật
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Xuân Thọ
Toán ChuyênĐỗ QuangTC6.3Thứ 7
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Thị Hồng
------
Toán nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC6.2Thứ 618:00 - 20:00
Hoàng Tuấn Nghĩa
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC6.4Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Phương Anh
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC6.2Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Việt Hà
Đào Hoa Mai

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán nâng caoĐỗ QuangTNC6.3Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đoàn Thị Lan Hương
Phạm Thị Hiên
Toán nâng caoĐỗ QuangTNC6.5Chủ nhật
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Bùi Thị Tuyết
Toán nâng caoĐỗ QuangTNC6.7Thứ Hai15:30 - 17:30
Nguyễn Quyết Thắng
Toán ChuyênĐỗ QuangTC6.0Chủ nhật
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Xuân Thọ
Toán ChuyênĐỗ QuangTC6.1Chủ nhật
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Xuân Thọ
Toán ChuyênĐỗ QuangTC6.3Thứ 7
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Thị Hồng
------
Toán nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC6.2Thứ 618:00 - 20:00
Hoàng Tuấn Nghĩa
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC6.4Thứ 4
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Phương Anh
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC 6.2Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Việt Hà
Đào Hoa Mai

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Ngữ vănĐỗ QuangV6.1Thứ 618:00 - 20:00
Phạm Ngọc Lan
Ngữ vănĐỗ QuangV6.3Thứ 218:00 - 20:00Trần Thị Luyến
------
Ngữ vănPhạm Tuấn TàiV6.2Thứ 716:00 - 17:30
Lương Văn Thịnh

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Ngữ vănĐỗ QuangV6.1Thứ 618:00 - 20:00
Phạm Ngọc Lan
Ngữ vănĐỗ QuangV6.3Thứ 218:00 - 20:00Trần Thị Luyến
------
Ngữ vănPhạm Tuấn TàiV6.2Thứ 716:00 - 17:30
Lương Văn Thịnh

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh Điều kiệnĐỗ QuangA6.1Thứ 418:00 - 20:00
Nguyễn Lan Phương
Anh ChuyênĐỗ QuangAC6.1Thứ 718:00 - 20:30
Nguyễn Lan Phương
Anh ChuyênĐỗ QuangAC6.3Thứ 618:00 - 20:30Lê Thu Thủy
------
Anh Điều kiệnPhạm Tuấn TàiA6.2Thứ 318:00 - 19:30
Nguyễn Phương Nhung
Anh ChuyênPhạm Tuấn TàiAC6.2Thứ 518:00 - 20:00
Nguyễn Phương Liên

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh Điều kiệnĐỗ QuangA6.1Thứ 418:00 - 20:00
Nguyễn Lan Phương
Anh ChuyênĐỗ QuangAC6.1Thứ 718:00 - 20:30
Nguyễn Lan Phương
Anh ChuyênĐỗ QuangAC6.3Thứ 618:00 - 20:30Lê Thu Thủy
------
Anh Điều kiệnPhạm Tuấn TàiA6.2Thứ 318:00 - 19:30
Nguyễn Phương Nhung
Anh ChuyênPhạm Tuấn TàiAC6.2Thứ 518:00 - 20:00
Nguyễn Phương Liên