VIETELITE ĐỒNG HÀNH CÙNG CON TIẾN BỘ

Học sinh theo học
tại VietElite
0 +
Học sinh mất gốc
đạt 7-8 điểm
sau 3 tháng
0 %
Học sinh đỗ vào
6 Chất lượng cao
0 %
Học sinh đỗ vào
10 Chuyên
0 +


Bùi Hoài Thanh

GV Tiếng Việt

Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Thầy
Nguyễn Đắc Thắng

GV Toán

Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam


Lê Thu Thuỷ

GV Tiếng Anh

Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Cấp tiểu học: Học phí 160.000đ/1.5h/ca học

Cấp trung học cơ sở: 

– Học phí 160.000đ/1.5h/ca học (lớp Điều kiện)

– Học phí 200.000đ/1.5h/ca học (lớp Chuyên)

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học