Tuyển sinh KHỐI 9

 • Chỉ tiêu: 20 học sinh/ lớp
 • Tuyển sinh: tháng 5/2021
 • Khai giảng: 01/05/2021
 • Toán
 • Ngữ Văn
 • Tiếng Anh
 • Vật Lý
 • Hoá Học
 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán Số học & Tổ hợpTrần Duy HưngTST9.1Thứ 718:00 - 20:00Nguyễn Xuân Thọ
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC9.1Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Phạm Thị Hiên
Bùi Thị Tuyết
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC9.3Thứ 3
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Tuấn Anh
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC9.5Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Phương Anh
Trần Thu Hiền
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC9.1Thứ 3
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC9.3Thứ 3
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Quyết Thắng
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC9.5Thứ 618:00 - 19:30
Nguyễn Xuân Hùng
Nguyễn Quyết Thắng
------
Toán Số học & Tổ hợpPhạm Tuấn TàiTST9.2Thứ 619:30 - 21:00Đào Hoa Mai
Toán nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC9.2Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Thị Hồng
Toán nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC9.4Thứ 6
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Bùi Thị Tuyết
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC9.2Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC9.4Thứ 7
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Thị Hồng

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán Số học & Tổ hợpTrần Duy HưngTST9.1Thứ 718:00 - 20:00Nguyễn Xuân Thọ
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC9.1Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Phạm Thị Hiên
Bùi Thị Tuyết
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC9.3Thứ 3
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Tuấn Anh
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC9.5Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Phương Anh
Trần Thu Hiền
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC9.1Thứ 3
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC9.3Thứ 3
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Quyết Thắng
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC9.5Thứ 618:00 - 19:30
Nguyễn Xuân Hùng
Nguyễn Quyết Thắng
------
Toán Số học & Tổ hợpPhạm Tuấn TàiTST9.2Thứ 619:30 - 21:00Đào Hoa Mai
Toán nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC9.2Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Thị Hồng
Toán nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC9.4Thứ 6
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Bùi Thị Tuyết
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC9.2Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC9.4Thứ 7
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Thị Hồng

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
VănTrần Duy HưngV9.1Thứ 618:00 - 21:00Cao Hải Yến
VănTrần Duy HưngV9.3Thứ 418:00 - 21:00
Lê Thị Thanh Huyền
------
VănPhạm Tuấn TàiV9.2Thứ 318:00 - 21:00
Nguyễn Thùy Dung
VănPhạm Tuấn TàiV9.4Thứ 418:00 - 21:00Lương Văn Thịnh

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
VănTrần Duy HưngV9.1Thứ 618:00 - 21:00Cao Hải Yến
VănTrần Duy HưngV9.3Thứ 418:00 - 21:00
Lê Thị Thanh Huyền
------
VănPhạm Tuấn TàiV9.2Thứ 318:00 - 21:00
Nguyễn Thùy Dung
VănPhạm Tuấn TàiV9.4Thứ 418:00 - 21:00Lương Văn Thịnh

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh Điều kiệnTrần Duy HưngA9.1Chủ nhật14:00 - 16:30
Trần Thị Phương Lan
Anh Điều kiệnTrần Duy HưngA9.3Thứ 418:00 - 20:30Lê Thu Thủy
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC9.3Thứ 218:00 - 21:00Lê Thu Thủy
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC9.5Thứ 618:00 - 21:00Trịnh Lê Hoa
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC9.7Chủ nhật18:00 - 21:00Lê Thu Thủy
------
Anh Điều kiệnPhạm Tuấn TàiA9.2Thứ 718:30 - 20:30Lê Thu Thủy

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh Điều kiệnTrần Duy HưngA9.1Chủ nhật14:00 - 16:30
Trần Thị Phương Lan
Anh Điều kiệnTrần Duy HưngA9.3Thứ 418:00 - 20:30Lê Thu Thủy
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC9.3Thứ 218:00 - 21:00Lê Thu Thủy
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC9.5Thứ 618:00 - 21:00Trịnh Lê Hoa
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC9.7Chủ nhật18:00 - 21:00Lê Thu Thủy
------
Anh Điều kiệnPhạm Tuấn TàiA9.2Thứ 718:30 - 20:30Lê Thu Thủy

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Lý ChuyênTrần Duy HưngLC9.1Thứ 518:00 - 21:00Phạm Thị Phương
------
Lý ChuyênPhạm Tuấn TàiLC9.2Thứ 3Chủ nhật19:00 - 21:00Đào Xuân Dương

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Lý ChuyênTrần Duy HưngLC9.1Thứ 518:00 - 21:00Phạm Thị Phương
------
Lý ChuyênPhạm Tuấn TàiLC9.2Thứ 3Chủ nhật19:00 - 21:00Đào Xuân Dương

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Hoá ChuyênTrần Duy HưngHC9.1Thứ 218:00 - 21:00Nguyễn Hồng Hải

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Hoá ChuyênTrần Duy HưngHC9.1Thứ 218:00 - 21:00Nguyễn Hồng Hải