Tuyển sinh KHỐI 7

 • Chỉ tiêu: 20 học sinh/ lớp
 • Tuyển sinh: tháng 5/2021
 • Khai giảng: 01/05/2021
 • Toán
 • Ngữ Văn
 • Tiếng Anh
 • Vật Lý
 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC7.1Thứ 3
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Tuấn Anh
Đào Hoa Mai
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC7.3Chủ nhật
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Phương Anh
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC7.5Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Trần Thị Hiền
Đoàn Thị Lan Hương
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC7.0Thứ 6
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Thị Hồng
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC7.1Thứ 6
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC7.3Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Phạm Thị Hiên
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC7.7Thứ 2
17:00 - 18:15
18:15 - 19:30
Nguyễn Xuân Thọ
Nguyễn Đắc Thắng
------
Toán Nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC7.2Thứ 3
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Hoàng Tuấn Nghĩa
Nguyễn Phương Anh
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC7.2Thứ 6
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Bùi Thị Tuyết
Nguyễn Đắc Thắng

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC7.1Thứ 3
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Tuấn Anh
Đào Hoa Mai
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC7.3Chủ nhật
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Phương Anh
Toán Nâng caoTrần Duy HưngTNC7.5Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Trần Thị Hiền
Đoàn Thị Lan Hương
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC7.0Thứ 6
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Thị Hồng
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC7.1Thứ 6
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC7.3Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Nguyễn Quyết Thắng
Phạm Thị Hiên
Toán ChuyênTrần Duy HưngTC7.7Thứ 2
17:00 - 18:15
18:15 - 19:30
Nguyễn Xuân Thọ
Nguyễn Đắc Thắng
------
Toán Nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC7.2Thứ 3
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Hoàng Tuấn Nghĩa
Nguyễn Phương Anh
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC7.2Thứ 6
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Bùi Thị Tuyết
Nguyễn Đắc Thắng

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
VănTrần Duy HưngV7.1Thứ 319:30 - 21:00Phạm Ngọc Lan
VănTrần Duy HưngV7.3Thứ 718:00 - 20:00
Lê Thị Thanh Huyền
------
VănPhạm Tuấn TàiV7.2Thứ 518:00 - 20:00Đỗ Thạch Thảo

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
VănTrần Duy HưngV7.1Thứ 319:30 - 21:00Phạm Ngọc Lan
VănTrần Duy HưngV7.3Thứ 718:00 - 20:00
Lê Thị Thanh Huyền
------
VănPhạm Tuấn TàiV7.2Thứ 518:00 - 20:00Đỗ Thạch Thảo

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh Điều kiệnTrần Duy HưngA7.1Thứ 518:00 - 19:30
Phạm Thanh Thanh
Anh Nâng caoTrần Duy HưngANC7.1Thứ 718:00 - 20:00
Nguyễn Lan Phương
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC7.1Chủ nhật
8:15 - 9:45
9:45 - 11:15
Lê Thu Thủy
Nguyễn Thu Hằng
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC7.1Chủ nhật
8:15 - 9:45
9:45 - 11:15
Nguyễn Thu Hằng
Lê Thu Thủy
------
Anh Điều kiệnPhạm Tuấn TàiA7.1Thứ 218:00 - 19:30
Nguyễn Phương Nhung
Anh Nâng caoPhạm Tuấn TàiANC7.1Thứ 218:00 - 20:00Phạm Thị Lụa

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh Điều kiệnTrần Duy HưngA7.1Thứ 518:00 - 19:30
Phạm Thanh Thanh
Anh Nâng caoTrần Duy HưngANC7.1Thứ 718:00 - 20:00
Nguyễn Lan Phương
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC7.1Chủ nhật
8:15 - 9:45
9:45 - 11:15
Lê Thu Thủy
Nguyễn Thu Hằng
Anh ChuyênTrần Duy HưngAC7.1Chủ nhật
8:15 - 9:45
9:45 - 11:15
Nguyễn Thu Hằng
Lê Thu Thủy
------
Anh Điều kiệnPhạm Tuấn TàiA7.1Thứ 218:00 - 19:30
Nguyễn Phương Nhung
Anh Nâng caoPhạm Tuấn TàiANC7.1Thứ 218:00 - 20:00Phạm Thị Lụa

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Vật lýPhạm Tuấn TàiL7.2Chủ nhật18:00 - 19:30Nguyễn Tiến Đức

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Vật lýPhạm Tuấn TàiL7.2Chủ nhật18:00 - 19:30Nguyễn Tiến Đức