Tuyển sinh KHỐI 4

 • Chỉ tiêu: 20 học sinh/ lớp
 • Tuyển sinh: tháng 5/2021
 • Khai giảng: 01/05/2021
 • Toán
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán Nâng caoTrung YênTNC4.1Chủ nhật14:00 - 15:30Trần Tân Minh
Toán ChuyênTrung YênTC4.1Thứ 7
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Thị Huyền
Toán ChuyênTrung YênTC4.3Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Hoàng Thị Thủy
Phan Thị Thúy Hằng
Toán CambridgeTrung YênTCam4.1Thứ 618:00 - 19:30
Trần Bảo Hoàng Linh
------
Toán Nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC4.2Chủ nhật14:00 - 15:30Trần Tân Minh
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC4.2Chủ nhật
8:00 - 9:30
9:30 - 11:00
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Hồng Phương
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC4.4Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Thị Huyền

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Toán Nâng caoTrung YênTNC4.1Thứ 714:00 - 16:00
Nguyễn Thị Hương Giang
Toán ChuyênTrung YênTC4.1Thứ 7
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
Đào Hoa Mai
Hoàng Thị Huyền
Toán ChuyênTrung YênTC4.3Thứ 5
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Hoàng Thị Thủy
Phan Thị Thúy Hằng
Toán CambridgeTrung YênTCam4.1Thứ 618:00 - 19:30
Trần Bảo Hoàng Linh
------
Toán Nâng caoPhạm Tuấn TàiTNC4.2Chủ nhật14:00 - 15:30Trần Tân Minh
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC4.2Chủ nhật
8:00 - 9:30
9:30 - 11:00
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Hồng Phương
Toán ChuyênPhạm Tuấn TàiTC4.4Thứ 2
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
Đào Hoa Mai
Nguyễn Thị Huyền

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Tiếng ViệtTrung YênV4.1Chủ nhật15:30 - 17:00
Nguyễn Thị Hương Giang
Tiếng Việt ChuyênTrung YênVC4.1Thứ 318:00 - 19:30Cao Hải Yến
------
Tiếng ViệtPhạm Tuấn TàiV4.2Thứ 418:00 - 19:30
Nguyễn Thị Hương Giang
Tiếng Việt ChuyênPhạm Tuấn TàiVC4.2Thứ 619:30 - 21:00
Nguyễn Thị Hương Giang

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Tiếng ViệtTrung YênV4.1Chủ nhật15:00 - 17:00
Nguyễn Thị Hương Giang
Tiếng Việt ChuyênTrung YênVC4.1Thứ 318:00 - 19:30Cao Hải Yến
------
Tiếng ViệtPhạm Tuấn TàiV4.2Thứ 418:00 - 19:30
Nguyễn Thị Hương Giang
Tiếng Việt ChuyênPhạm Tuấn TàiVC4.2Thứ 619:30 - 21:00
Nguyễn Thị Hương Giang

 • Giới thiệu
 • Giáo viên
 • Thời khoá biểu
 • Các lớp tuyển sinh

VEE làm gì để giúp các em học sinh hoàn thành mục tiêu?

 • Phương pháp giáo dục hiện đại giúp các em học sinh làm chủ kiến thức, làm chủ tư duy.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi thông qua ôn luyện cùng giáo viên và trợ giảng.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi ở các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng, vận dụng kiến thức linh động và sáng tạo.
 • Đánh giá năng lực qua từng buổi học tập và cập nhật tình hình đến từng Phụ huynh.
 • Tư vấn, định hướng phù hợp dựa trên mục tiêu và nguyện vọng của các em học sinh.
 • Trên 90% học sinh tại VEE đỗ Chuyên và đạt nguyện vọng trong kỳ thi Chuyển cấp.
 • Năm học 2018 – 2019, tại VEE có đến 4 Thủ khoa, 5 Á khoa và 5 bạn được xét tuyển thẳng vào các trường trọng điểm tại Hà Nội.
 • Hội thảo Tư vấn và Định hướng dành cho các học sinh trong giai đoạn chuyển cấp được tổ chức hàng năm đã thu hút được rất nhiều quan tâm của các bậc PHHS.

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh ChuyênTrung YênAC4.1Thứ 218:00 - 20:00Nguyễn Lan Phương
Anh ChuyênTrung YênAC4.3Chủ nhật8:30 - 10:30Nguyễn Lan Phương
Anh ChuyênTrung YênAC4.5Thứ 218:10 - 20:10Phạm Thị Lụa
------
Anh ChuyênPhạm Tuấn TàiAC4.2Thứ 718:00 - 20:00Nguyễn Phương Liên

MÔNĐỊA ĐIỂMMÃ LỚPNGÀYGIỜGIÁO VIÊN
Anh ChuyênTrung YênAC4.1Thứ 218:00 - 20:00
Nguyễn Lan Phương
Anh ChuyênTrung YênAC4.3Chủ nhật8:30 - 10:30
Nguyễn Lan Phương
Anh ChuyênTrung YênAC4.5Thứ 218:30 - 20:30Phạm Thị Lụa
------
Anh ChuyênPhạm Tuấn TàiAC4.2Thứ 718:00 - 20:00
Nguyễn Phương Liên