Thông báo tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT chuyên sư phạm Hà Nội - Trung tâm BDVH VietElite - Hệ thống giáo dục VietElite Education

TIN TỨC

Kênh tổng hợp tin tức nhanh chóng và hữu ích về các hoạt động giáo dục đang diễn ra trong và ngoài VietElie, giúp VietElite định hướng, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục hiệu quả, đồng thời giúp phụ huynh, học sinh nắm bắt tình hình và đưa ra dự định phù hợp.

Thông báo tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 – THPT chuyên sư phạm Hà Nội

Thông báo tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Trường THPT chuyên sư phạm Hà Nội năm học 2021 - 2022

thông báo tuyển sinh tạm hoãn năm học 2021-2022

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học