Năm học 2019 – 2020, trường Lômônôxốp lấy chỉ tiêu 300 học sinh lớp 6

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Đầu năm, trường THCS & THPT Lô-mô-nô-xốp đã đăng tải thông báo tuyển sinh của mình. Theo đó, năm học 2019 - 2020, trường lấy chỉ tiêu 300 học sinh cho 9 lớp, mỗi lớp 30 -36 em. Trong thông báo , 9 lớp tuyển sinh bao gồm 2...