Thầy Vương Văn Huệ

Thầy giáo  VƯƠNG VĂN HUỆ

Công tác: Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

Tốt nghiệp cử nhân: SP Sinh học – Chất lượng cao, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội.
Tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội.

Kinh nghiệm:
Tham gia giảng dạy và chủ nhiệm Đội tuyển HSG Quốc gia Môn Sinh học,trường THPT Chuyên ĐHSP.
Tham gia giảng dạy và chủ nhiệm Lớp chuyên Sinh.
Tham gia Luyện thi vào 10 Chuyên Sinh và thi Đại học (THPT Quốc gia)
nhiều năm.

Thành tích:

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội vì đã có thành tích trong việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt Huy chương trong kỳ thi Olympic Quốc tế năm 2012.
Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội vì đã có thành tích trong việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt Huy chương trong kỳ thi Olympic Quốc tế năm 2013.

Quan điểm dạy học: “Làm thế nào để khơi gợi được niềm yêu thích của Học
sinh đối với từng môn học, trong đó có Sinh học”.