Hướng dẫn Khảo sát Let's Shine 2023 Online - Trung tâm BDVH VietElite - Hệ thống giáo dục VietElite Education

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

  • Truy cập vào đường dẫn: Tại đây
  • Đăng nhập bằng tài khoản đã được cung cấp bởi trung tâm( Qua Email hoặc cấp trực tiếp)
  • Hoặc đăng nhập bằng OTP zalo số điện thoại đã đăng ký với trung tâm

Bước 2: Chọn các bài khảo sát đã đăng ký

Tại menu bên trái, nhấn chọn Bài Khảo Sát Đã Đăng Ký

Bước 3: Kiểm tra mục tiêu và Cập nhật mục tiêu

Trước khi bắt đầu làm bài, học sinh có thể thay đổi mục tiêu khảo sát để hệ thống đưa ra đề phù hợp.

Bước 4: Bắt đầu làm bài & Cách thức làm bài

Sau khi lựa chọn mục tiêu – Ấn Bắt đầu làm bài và chờ hệ thống sinh ra đề phù hợp.

  • Học sinh có thể làm trực tiếp vào phần bài làm dưới mỗi câu hoặc làm bài ra giấy và tải lên bài làm.
  • Bảng điều khiển bên phải để chuyển giữa các bộ đề 3 môn (Toán- Tiếng Việt- Tiếng Anh).
Nhập trực tiếp trong bài làm
Tải lên bài làm giấy, khuyến nghị upload một file PDF

Bước 5: Nộp bài

Sau khi hoàn thành bài, ấn Nộp bài để hệ thống ghi nhận, hoặc khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động thu bài.

Ấn NỘP BÀI để hệ thống ghi nhận

Video Hướng dẫn

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học