Giới thiệu về VietElite
VIET ELITE EDUCATION

Viet Elite Education (gọi tắt VEE) là một Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa cho học sinh Phổ thông từ Cấp 1 đến Cấp 3. Hiện tại, chúng tôi có các lớp học từ 5 đến 12, mạnh nhất ở mảng đào tạo Toán. Sang năm học mới, VietElite sẽ bùng nổ các lớp từ Xã hội tới Tự nhiên, và mở lớp phục vụ cho các con từ lớp 3, lớp 4.

Với tôn chỉ “Tất cả vì học sinh”, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để nâng cao chất lượng dạy và học từ khâu chọn lọc giáo viên, soạn thảo bài giảng cho tới nâng cấp dịch vụ chăm sóc phụ huynh – học sinh, hoàn thiện cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các con có môi trường học tập thuận lợi nhất.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH CỦA VIET ELITE EDUCATION

TẦM NHÌN

Trở thành Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục hàng đầu Thủ đô, và nhân rộng mô hình Giáo dục Chất lượng cao toàn quốc.

SỨ MỆNH

Xây dựng môi trường Giáo dục lành mạnh, Chất lượng cao cho các học sinh, cũng như để cho quý phụ huynh yên tâm gửi gắm

GIỚI THIỆU CHUNG

Với tôn chỉ “Tất cả vì học sinh”, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để nâng cao chất lượng dạy và học từ khâu chọn lọc giáo viên, soạn thảo bài giảng cho tới nâng cấp dịch vụ chăm sóc phụ huynh – học sinh, hoàn thiện cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các con có môi trường học tập thuận lợi nhất.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

MẠNG LƯỚI VÀ CON NGƯỜI

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CÁC THÀNH TỰU TIÊU BIỂU