Cô Quách Phạm Thùy Trang

Thạc Sỹ Hóa học Đại học sư phạm Hà Nội

CÔNG TÁC

Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

KINH NGHIỆM

Dạy và chủ nhiệm lớp Chuyên hoá
Dạy và chủ nhiệm Đội tuyển quốc gia môn hoá học

THÀNH TÍCH

Giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn hoá học (thời đi học)
2 huy chương đồng Olympic sinh viên môn hoá học toàn quốc
Dạy và chủ nhiệm 2 thủ khoa Đại học toàn quốc:
Chu Văn Tạo thủ khoa toàn quốc khối A năm 2011 với số điểm 29
Nguyễn Thanh Tùng thủ khoa đại học khối A với số điểm 29,5 điểm năm 2013 (khối B 29 điểm)

QUAN ĐIỂM DẠY HỌC

“Dạy học không phải đưa ra chân lý mà dẫn dắt học sinh của mình tìm ra chân lý”