Đào Xuân Dương

Thầy Đào Xuân Dương

Tốt nghiệp cử nhân giảng dạy anh ngữ .
IELTS 8.0

Công tác: Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

KINH NGHIỆM:

  • Dạy và chủ nhiệm lớp chuyên Lý trường Chuyên Sư Phạm Hà Nội
  •  Tham gia bồi dưỡng các đội dự tuyển và đội tuyển HSG của trường
  • Có nhiều học sinh đạt được các giải thi HSG cấp thành phố, cấp khu vực và cấp Quốc Gia.
  • Có học sinh đạt HUY CHƯƠNG BẠC Olympic Vật Lý châu Á 2018.