Cô Phạm Thị Phương

keyword 1, keyword 2

Cô Phạm Thị Phương

Bộ môn: Vật lý

KINH NGHIỆM

Cô Phương đã có 13 năm giảng dạy và chủ nhiệm lớp Lý 2 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Tham gia giảng dạy đội tuyển HSG Thành phố cấp THPT và đội tuyển HSG Thành phố cấp THCS.

QUAN ĐIỂM DẠY HỌC

“Học trò nào cũng có điểm mạnh. Cô sẽ giúp các em nhìn nhận và phát huy được điểm mạnh của mình.”

PHONG CÁCH DẠY HỌC

“Vật lý là cuộc sống.”

Bộ môn: Vật lý
Thông tin khác:
  • Cựu HS chuyên Lý THPT chuyên Thái Bình.
  • Chủ nhiệm lớp Lý 2 Hà Nội Ams
  • Giải Nhất giáo viên dạy giỏi Thành phố Hà Nội

ĐĂNG KÝ THI THỬ