Cô Phạm Thị Phương - Trung tâm BDVH VietElite - Hệ thống giáo dục VietElite Education
keyword 1, keyword 2

Cô Phạm Thị Phương

Giáo viên môn: Vật lý
Giới thiệu
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Cô Phương đã có 13 năm giảng dạy và chủ nhiệm lớp Lý 2 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.
    Tham gia giảng dạy đội tuyển HSG Thành phố cấp THPT và đội tuyển HSG Thành phố cấp THCS.
  • Quan điểm dạy học: “Học trò nào cũng có điểm mạnh. Cô sẽ giúp các em nhìn nhận và phát huy được điểm mạnh của mình.”
  • Phong cách dạy học: “Vật lý là cuộc sống.”
Miêu tả/ Quote
"Học trò nào cũng có điểm mạnh. Cô sẽ giúp các em nhìn nhận và phát huy được điểm mạnh của mình."
Tiểu sử giáo viên
  • Cựu HS chuyên Lý THPT chuyên Thái Bình.
  • Chủ nhiệm lớp Lý 2 Hà Nội Ams
  • Giải Nhất giáo viên dạy giỏi Thành phố Hà Nội
Thông tin khác:

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học