Cô Nguyễn Thị Nhật

Cô NGUYỄN THỊ NHẬT – GV LỊCH SỬ

Tốt nghiệp hệ: Thạc sĩ


Công tác:

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

 

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm

 

Quan điểm dạy học:

Dạy học là quá trình truyền cảm hứng.

 

Phong cách dạy học:

Gần gũi,thân thiện với học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *