49698466_2186517941677456_3331197448189116416_n-300x300

Cô Phạm Ngọc Lan

Thạc sĩ khoa học Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc Gia Hà Nội.

Công tác: Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam.

KINH NGHIỆM: Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy.

QUAN ĐIỂM DẠY HỌC: “Dạy – học Văn là quá trình bồi đắp tình yêu đối với ngôn ngữ Tiếng Việt và là quá trình thức nhận, thấu hiểu, bồi dưỡng những giá trị nhân văn tốt đẹp trong mỗi con người.”

PHONG CÁCH DẠY HỌC : Kết hợp phương pháp dạy học mới và truyền thống để học sinh có thể tiếp cận với các kiến thức văn chương một cách khoa học, chủ động và có thể tạo lập được những văn bản hoàn chỉnh.