Đào Hoa Mai

Cô Đào Hoa Mai

Thủ khoa Chuyên ngành đào tạo Đại học: Sư phạm Toán.

Công tác: Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

KINH NGHIỆM:  Dạy Toán cho học sinh THPT Chuyên Tin, Hoá.
Dạy ôn thi vào 10 thường và Chuyên.

QUAN ĐIỂM DẠY HỌC: “Mỗi người học có những đặc điểm và khả năng riêng, nhiệm vụ của thầy cô là tôn trọng và hỗ trợ để phát triển, mở rộng những khả năng đó.”

PHONG CÁCH DẠY HỌC : “Luôn gần gũi và thân thiện với học sinh”