Cô Nguyễn Phương Anh

co-phuong-anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Bộ môn: Toán học

KINH NGHIỆM

Công tác tại hệ Thống giáo dục Archimesdes School. Nhiều năm giảng dạy môn Toán học

QUAN ĐIỂM DẠY HỌC

“Education’s Purpose is to Replace an Empty Mind with an Open One.” – Malcolm Forbes.

PHONG CÁCH DẠY HỌC

“Gợi mở, giúp học sinh khám phá kiến thức qua việc đặt câu hỏi.”