Cô Nguyễn Hồng Phương

co-nguyen-hong-phuong_viet-elite

Cô Nguyễn Hồng Phương

Bộ môn: Toán học
Thông tin khác:

Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố viết và xuất bản sách " Phiếu bài tập tiếng việt lớp 3,4,5"

KINH NGHIỆM

Cô Nguyễn Hồng Phương là thạc sỹ và với 25 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường tiểu học Trung Yên. Trực tiếp giảng dạy các lớp 1,2,3,4,5 nên nắm  được toàn bộ chương trình nội dung.

 

ĐĂNG KÝ THI THỬ