Em rất quý thầy Đào Xuân Dương

Pham Duy Tùng Khiêm Em rất quý thầy Đào Xuân Dương! Phạm Duy Tùng Khiêm - cậu bạn đang theo học lớp LC9.2 tại VietElite - là người đầu tiên ra khỏi phòng thi thử môn Toán điều kiện.Cậu bạn cười tươi và rất tự tin vào phần thi ngày...

Cậu bạn Nhân Minh Thuận – Trợ giảng môn Toán tại VietElite là người giúp đỡ các em học sinh tại đây rất nhiều

Nhân Minh Thuận - Trợ giảng Toán Cậu bạn Nhân Minh Thuận - Trợ giảng môn Toán tại VietElite là người giúp đỡ các em học sinh tại đây rất nhiều. Cậu bạn Nhân Minh Thuận - Trợ giảng môn Toán tại VietElite là người giúp đỡ các em học...