Thông tin tuyển sinh vào 6 THCS Thanh Xuân năm học 2024 – 2025

Thông tin tuyển sinh vào 6 THCS Thanh Xuân

THCS Thanh Xuân là trường CLC được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, với chương trình đào tạo chuẩn, đạt chất lượng cao. Trong bài viết này, VietElite xin cập nhật thông tin tuyển sinh vào 6 THCS Thanh Xuân năm học 2024 – 2025. Thông tin tuyển sinh THCS Thanh Xuân năm […]

ĐĂNG KÝ GHI DANH TUYỂN SINH

Nguyện vọng đăng ký

Chọn khóa học