13/09/2023 - Trung tâm BDVH Viet Elite - Hệ thống giáo dục Viet Elite Education

CÁCH PHÂN BIỆT ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ

Ẩn dụ và Hoán dụ là hai biện pháp tu từ khiến các con rất dễ nhầm lẫn khi làm bài tập phần Đọc – Hiểu, đồng thời đây cũng là nội dung quan trọng của chương trình Ngữ văn lớp 9. Vì vậy, các con rất lúng túng và lo lắng khi đối diện với dạng bài […]