Khung chương trình Toán nâng cao 5 năm học 2021 – 2022

Ở lớp 5, kiến thức các em học sinh tiếp thu cũng sẽ nhanh hơn, do khả năng nhận thức của em các em đã hình thành từ các lớp trước. Tuy nhiên đối với kiến thức lớp 5 các em sẽ gặp khó khăn về chương trình học, phương pháp học và các dạng […]

Khung chương trình Toán nâng cao 9 năm học 2021 – 2022

Toán là môn học rất quan trọng. Vậy làm thế nào để học tốt môn toán. Đặc biệt là môn toán lớp 9 khi các em học sinh tham gia thi chuyển cấp và thi vào các trường chuyên, chất lượng cao. Hệ thống giáo dục Viet Elite đưa ra khung chương trình toán nâng […]